سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحبیب مرتضوی – دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج
مهدی بهرامی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رایانه ای در انجام امور اداری، بخصوص در اداره شهرها گامی است که از چند سال پیش درتعدادی از شهرها به کار گرفته شده است. انتظارات جامعه از شهرداری سرعت، دقت و کارآیی مجموعه است و تحقق این موضوع بستگی به بکارگیری فناوری های رایانه ای به موازات مدیریت حرفه ای و پیشرفته شهرداری دارد. از این رو ضرورت ایجاد شهرهای الکترونیک برای ارائه خدمات شهری به صورت الکترونیک بیش از پیش احساس می شود. در این مقاله ضمن بیان تاریخچه ای از شهر های الکترونیک و بررسی اهمیت شهر و شهرداری الکترونیک، مهمترین چالشهای ایجاد شهر و شهرداری الکترونیکی و نیز پیامدهای ناشی از تاخیر در روند توسعه این شهرها مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. تولید، ذخیره سازی و انتقال داده ها و اطلاعات مرتبط با شهر، افزایش میزان سطح رفاه و کارآمدی خدمات شهری، کاهش زمان در امور و مکانیزه سازی و کاهش هزینه ها از جمله اهداف این تحقیق بوده که از بهره گیری کارآمدITدر حوزه خدمات شهری محسوب می شود.