سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روجا فرزانیان – کارشناس ارشد زراعت
مهدی رمضانی – کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

گیاهان پوششی نقشموثری درکنترل علفهای هرز و کاهش جمعیت آنها ازطرف دیگر افزایش و بهبود حاصلخیزی خاک درباغات مرکبات دارد برای ارزیابی اثرات گیاهان پوششی مختلف درکنترل علفهای هرز باغات مرکبات آزمایشی درسال ۱۳۸۸ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۷ تیمار درسه تکرار درباغ مرکبات دانشگاه آزاد اسلامی امل دراستان مازندران اجرا گردید تیمارها شامل کشت گیاهان پوششی از خانواده بقولات لوبیا سفید لوبیا قرمز لوبیا چشم بلبلی لوبیا چیتی ماش عدس نخود معمولی به همراه تیمار شاهد بدون گیاه پوششی بود دراین آزمایش صفات مرتبط با گیاهان پوششی درمرحله اولیه رشد رویشی ۳۰روز پس ازکاشت و حداکثر رشد رویشی قبل ازگلدهی کامل اندازه گیری شد برای تعیین کارایی گیاهان پوششی مختلف درکنترل علفهای هرز درپایان دوره رشدی گیاهان پوششی ازشاخص زیست توده گیاه پوششی به علف هرزCCWI استفاده شد براساس این شاخص دو گیاه لوبیا چشم بلبلی و ماش دراین شرایط به ترتیب با شاخص ۱۰/۲۵و۴/۱۳ ازکارایی مطلوبی درکاهش رشد و کنترل علفهای هرز برخورددار بودند و گیاه عدس با شاخص کمتر ازیک ۰/۱۴ ازکمترین کارایی درکنترل علفهای هرزبرخوردار بود.