سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ضیایی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی ساعتی وحید – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مهمترین عامل در میان عوامل و پارامترهای گوناگون تعیین کننده رفتار یک گروه شمع فاصله بین شمع هاست هر چه فاصله میان شمع ها کمتر شود اثر شمع ها بریکدیگر بیشتر گردیده و درو اقع محتمل است که تنشهای انتقالی از طریق شمع ها به زمین یکدیگر را پوشش میدهند از این رو مفهوم اندرکنش شمع خاک شمع یا اثر گروه شمع در محاسبه سختی و میرایی مجموعه شمع ها بیش از پیش برجسته میشود. درطول سالیان گذشته مطالعات و بررسی های فراوانی در رابطه با رفتار استاتیکی گروه شمع منتشر شده است در این باره می توان به تحقیق صورت گرفته به وسیله پولس در سال ۱۹۷۱ اشاره نمود. دراین تحقیق راهکاری ساده جهت انالیز رفتار استاتیکی گروه شمع با توجه به ضرائب اندرکنش معرفی شده است.