سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محدثه میری – دانشگاه زابل، گروه مهندسی مکانیک
امیدرضا میری – دانشگاه شیراز، گروه مهندسی الکترونیک
علی حیدری – دانشگاه تهران، گروه مدیریت پروژه

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثرات گرد و غبار موجود در طوفان ها و بادهای ۱۲۰ روزه بیابان های منطقه سیستان بر طول عمر پره توربین باد پرداخته شده است. این ذرات در اثر برخورد به پره های توربین باد و ضربه وارده بر آن می توانند باعث سایش و خوردگی سطح پره و فرسودگی زود هنگام آن گردد. این اثرات علاوه بر اعمال نیرو و تنش باعث ایجاد گشتاور حول ریشه پره نیز می گردد. علاوه بر این ، این برخورد ماهیت نوسانی داشته یعنی بر حسب موقعیت پره و سرعت و شدت باد، برخورد با فرکانس های مختلفی صورت می گیرد که این خود در اعمال بار اضافی و ایجاد تنش و خستگی و کاهش طول عمر موثر است. در اینجا هدف بررسی اثرات ضربه ناشی از برخورد ذرات گرد و غبار بر طول عمر پره توربین باد می باشد، این کار طی دو مرحله بررسی انجام شده است. در مرحله اول محاسبات ریاضی و تحلیلی می باشد. در مرحله بعد دستگاهی طراحی و ساخته شده است که شرایط باد ها با سرعت بالای منطقه، همراه با گرد و غبار را شبیه سازی می کند و این شرایط روی نمونه های آزمایشگاهی از جنس آلیاژ آلومینیوم اعمال شده است. سپس این نمونه ها در دستگاه خستگی سنج قرار گرفته و با اعمال تنش، میزان طول عمر نمونه ها، بدست آمده است.