سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهه زلقی – دانش آموخته کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

استان خوزستان به لحاظ تعداد روزهای گردوغبار سال ۱۳۸۷ با ۱۰۳۵ روز بیشترین و سال ۱۳۷۷ با ۱۲۵ روز کمترین تعداد را دارا بوده اند.میانگین تعداد روزهای گردوغبار در استان خوزستان ۴۴ روز است. در این راستا تعداد ۵۰ نمونه در اندازه های مختلف ذرات گردوغبار (TSP , PMO ، PM2/5 ) جهت آنالیزهای SEM ، XRD ، XRF و ICP-MS به منظور تعیین خصوصیات کانی شناسی و مورفولوژیکی ، غلظت عناصر اصلی و کمیاب و مطالعات ایزوتوپی توسط متخصصین سازمان محیط زیست استان خوزستان برداشت گردید.نتایج حاصل از آنالیزهای XRD نشان داد که بیشترین ترکیب شناسایی شده در این ذرات ترکیب کلسیت است و بعد از آن کوارتزاست.مطالعات SEM نشان داد که اشکال کروی ، نامنظم ، منشوری و رومبوئدریک مهمترین اشکال تشکیل دهنده ذرات گردوغبار خوزستان میباشند.اندازه متوسط این ذرات بین ۲ تا ۴۴ میکرومتر میباشند.گردوغبار پیامدهایی بر محیط زیست دارد که از آن جمله میتوان به اثر باز تابشی ، چرخه زمین ، زیست ، شیمیایی، کشند قرمز ، پدیده گل خانه ایی اشاره کرد. اخیرا تاثیر گردوغبار بر سلامتی انسان موضوع بسیار جدی و قابل توجه در مباحث مختلف به خصوص زمین شناسی ، پزشکی و محیط زیست شده است. شیوع سالانه بیماری مننژیت در منطقه ساحل در آفریقا و شیوع کوکسی دیوید ومیکوسیس ( نوعی بیماری پوستی ) و نیز ایجاد اختلالات کروموزومی را باعث میشود.از جمله رایج ترین بیماری چشمی در بین شهروندان خوزستانی ناخنک چشم میباشد.مطالعات صورت گرفته بر روی ذرات گردوغبار استان خوزستان نشان داد که فلزات سمی و سنگینی مثل نقره با غلظت ۲۴۸ppm ، جیوه با غلظت ۶/۵۴ ppb ، نیکل با غلظت ۳۷۳۸ppm ، واندیوم با غلظت ۸/۲۳۳ ppm ، آرسنیک با غلظت ۵/۴۶ ppm و روی با غلظت ۶/۶۷۳ ppm بیشترین مقدار را داشته اند که با این وجود سلامت بسیاری از شهروندان در معرض خطر جدی است