سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجتبی خوارزمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه شیراز
مریم حقایق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

امروزه توریسم به عنوان یک صنعت پردرآمد دنیا محسوب میشود و به سرعت در حال گسترش و توسعه است. بی توجهی به این مطلب که فعالیت توریسمی مانند دیگر طرحهای توسعه ای در صورت استفاده نادرست و مدیریت نامناسب منجر به تخریب و پیامدهای منفی زیست محیطی میشود میتواند عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. لذا مطالعه بر روی جوانب زیست محیطی احداث گردشگاهها جهت شکوفا شدن صنعت توریسم، مهم و ضروری به نظر میرسد. منطقه هفت برم که در ۶۰ کیلومتری غرب شهرستان شیراز و شمال شرقی منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان واقع شده است یکی از مناطق مستعد توسعه گردشگری و صنعت توریسم به حساب می آید. در این مقاله به کمک روش ماتریس لئوپلد ارزیابی اولیه زیست محیطی و اثرات احداث گردشگاه در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است