سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – استاد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
وحید صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرشید عسگری – پژوهشکده شهید یزدانی

چکیده:

اثر وجود بال و کانارد بر توزیع فشار بدنه به صورت تجربی در تونل باد مادون صوت بررسی شده است. بال مورد بررسی دارای زاویه پسگرایی ۶۰ درجه می باشد. نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده بر پیکربندی بدنه -بال -کانارد بیانگر آن است که گردابه های لبه حمله بال در زوایای حمله بالا باعث تغییر فشار سطح بدنه می شوند. وجود کانارد باعث دور شدن گرداب ههای لبه حمله بال از بدنه می شود، در این حالت گردابه ها از روی لبه ی حمله ی بال با فاصله عبور می کند و در نتیجه اثر کمتری بر روی توزیع فشار بدنه دارند.