سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب اله خدابنده – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد
شهرام شاهرخی –
سحر احمدی خیاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شته ها ازافات مهم سورگوم جارویی محسوب می شوند و مبارزه با آنها ضروری به نظر می رسد هم اکنون برای کنترل شته ها ازانواع آفت کشهای شیمیایی استفاده میشود که باتوجه به اثرات زیانبار زیست محیطی آنها به نظر می رسد اسانسهای گیاهی یکی ازبهترین جایگزین های سموم شیمیایی محسوب میشود دراین تحقیق اثرحشره کشی اسانس گیاهی حاصل ازبرگ گیاهان برگ بوLaurus nobilis و اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis روی شته معمولی گندم Schizaphis graminum مورد مطالعه قرارگرفت ازمایش ها درازمایشگاه کشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دردمای ۱±۲۵درجه سلسیوس رطوبت نسبی ۷۰-۶۰ درصد و دوره نوری ۱۶ساعت روشنایی و ۸ساعت تاریکی انجام شد اسانس ها به روش تقطیر با آب استخراج شدند برای محاسبه غلظت کشنده ۵۰درصد اسانس ها غلظت های ایجاد کننده مرگ و میر ۲۰تا۸۰درصد با انجام ازمایشات مقدماتی انتخاب شده و برای انجام ازمایش زیست سنجی استفاده شد.