سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله اسماعیلی – عسلویه – مجتمع کاز پارس جنوبی – فاز ۳و ۲
سیدعلی اصغر خیری جلودار – عسلویه – مجتمع کاز پارس جنوبی – فاز ۳و ۲
ابراهیم کمال شنبدی –
محمد نعمتی –

چکیده:

در این کار کاهش غلظت محلول آمینMDEA) در واحد شیرین سازی دو ردیف گازی فاز ۳و ۲ مجتمع گاز پارس جنویی در یک دوره پنج روزه بررسی شد و در طول تست مذکور فاکتورهای مهم فرایند شیرین سازی توسط نمودارهای ثبت شده در سیستم کنترل پالایشگاهDCS) و همچنین توسط نمونه گیری مکرر و بررسی نمونه ها در آزمایشگاه همین مجتمع بررسی و ثبت شد. کاهش غلظت آمین از ۴۵ % (پیشنهاد سازنده) به ۴۰ % وزنی در چند مرحله همراه با بررسی فاکتورهای مهم فرایندی انجام شد.از آنجا که کاهش غلظت آمین با کاهش تمایل به انحلال هیدروکربن ها همراهاست با جذب بهتر در برج جذب، کاهش مقدار H2S در گاز شیرین خروجی در طول تست کاملاً محرز بود و از طرفی با کاهش انحلال هیدروکربن در محلول آمین که نتیجه آن کاهش تولید کف در برج جذب بود، کم کردن مقدار تزریق آنتی فوم نیز در دستورکار قرار گرفت. کاهش غلظت آمین که کاهش دمای جوش را به دنبال خواهد داشت سبب کاهش مصرف بخار به میزان ۱/۵تن در ساعت در برج دفع شد. از آنجا که کاهش انحلال هیدروکربن در محلول آمین خروجی از برج جذب، کاهش مقدار گاز اسیدی فلش شده را به دنبال خواهد داشت، نمودارهای ثبت شده این کاهش گازهای اسیدی (باH2Sبیشتر ازppm400را تایید می کند که نتیجه آن کم شدن قابل توجه ارسال گاز اسیدی به مشعل است. لازم به ذکر است که نتایج حاصله در هر دو ردیف اول و دوم گازی یکسان مشاهده شد که بصورت نمودار و نتایجآزمایشگاهی ثبت و در این کار آورده شده است. مقدارPH محلول نیز در هر مرحله اندازه گیری شد که با توجه به کاهش نامحسوسPH در طول این کاهش غلظت، تاثیر چندانی بر روند خوردگی در واحد شیرین سازی نخواهد داشت.