سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید توفیق نژاد – دانشجویکارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
حسین فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشدتبدیل انرژی

چکیده:

احتراق سوختهای هیدروکربنی برای حمل و نقل وتولید حرارت باعث انتشاربیش از نیمی ازگازهای گلخانه ای و تولید بخش بزرگی از آلاینده های هوا شده است مشکلی که یکی ازمعضلات بزرگ درشهرهای ایران نیز هست به طور میانگین درهرروز ۱۲۵۴۵۰ تن دی اکسید کربن وارد هوای کشور میشود که با جایگزینی سوختهای میزان را کاهش داد درمیان گزینه های مختلف سوخت هیدروژن بالاترین پتانسیل مطلوب را درشرایط مختلف ارایه میدهد و باعث کاهش تولید گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا می شود دراین تحقیق ابتدا به بررسی میزان مصرف انرژی درایران و جهان پرداخته ایم سپس خواص اتانول و هیدروژن وویژگیهای کلیدی آنها را بیان کرده ایم و درادامه ضرورت استفاده ازهیدروژن و درنهایت روشهای مختلف تولید هیدروژن و منابع دارای هیدروژن را مورد بررسی قرار داده ایم