سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام طهماسبی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر ضایعات آلی مختلف و نیتروژن و نیز تاثیر آنها بر روی رشد رویشی و عملکرد گیاه گوجه فرنگی، آزمایشی در غالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرک گلخانه ای استان گیلان در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل ضایعات آلی ( گاوی، مرغی، کمپوست گیاهی، ورمی کمپوست، کمپوست آزولا، پودر ماهی ) در ترکیب با کود شیمیایی (اوره ) بودند. آزمایش نشان داد که اثر نوع کود بر روی رشد رویشی و عملکرد در سطح ۵% معنی دار بو د. کودهای مرغی، ورمی کمپوست و کمپوست گیاهی بصورت ترکیبی با کود شیمیایی اوره عملکرد را در مقایسه با گروه شاهد و کود شیمیایی افزایش دادند. سطوح مختلف کمپوست آزولا در مقایسه با گروه شاهد و کود شیمیایی باعث افزایش رشد و ارتفاع بوته شدند. ضایعات آلی ( مرغی گاوی ورمی کمپوست ) همچنین باعث زودرسی و باردهی زود هنگام تر نسبت به کودهای شیمیایی شدند. تجزیه برگ نیز که شامل عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم ، منیزیم و کلسیم می شد در سطح ۵% معنی دار بوده و بسترهای مختلف ضایعات آلی بر روی این صفات تاثیر بسزایی داشتند.