سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

راحله اسدی نیا – مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
علی محمدی گل گلاب – مدیر مسوول ماهنامه جاده های سبز و کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی
سارا معرفت نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری یکی از موفق ترین صنایع جهان از منظر کسب درآمد است. کسب درآمد های سرشاری ارزی، توسعه روابط علمی فرهنگی، ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم و نمایش ثبات و امنیت کشور در جهان از جمله نتایج و دستاوردهای گسترش گردشگری در هر کشوری محسوب می شود. با توجه به اینکه ژئوپلیتیک در مقیاس خرد، به معنای (رقابت) بین دولتهای محلی یا ایالت های مختلف یک مملکت برای برتری و قدرت است و از آنجا که این برتری یابی و قدرت با استفاده از امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار می گذارد و یا امکاناتی که می توان از محیط جغرافیایی اخذ نمود امکان پذیر می شود، استفاده از فرصت های گردشگری موجود در یک منطقه جغرافیایی می تواند دستیابی به قدرت را تقویت نماید. برنامه ریزی راهبردی گردشگری قابلیت آن را دارد که با گنجاندن زمینه های تصمیم گیری به بیان دلایل پشتوانه ی تصمیمات و مطرح کردن تصمیمات به صورت خط مشی ( پیشنهادات اجرایی) به عنوان یک فرایند موثر در زمینه گردشگری عمل نماید. بر این اساس هدف این مقاله تعیین نحوه بکار گیری برنامه ریزی توسعه ی پایدار گردشگری در مقیاس فرا محلی و منطقه ای است. با توجه به اهمیت گردشگری در اقتصاد جهانی و در نظر گرفتن تاثیر آن بر توسعه جزیره قشم و بررسی اثرات ژئوپلیتیکی پل خلیج فارس، در این مقاله ابتدا به تعاریف خاص مرتبط با موضوع و مبانی نظری فرآیند برنامه ریزی توسعه ی پایدار گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است ودر نهایت می توان گفت: پل خلیج فارس، شاه کلید توسعه همه جانبه و پایدار جزیره قشم هم در صنعت و هم در تجارت و مهمتر از همه گردشگری منطقه می باشد.