سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نعیمه رستمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
عبدالرسول ذاکرین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
محمد هدایت – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

درآزمایش حاضر اثرپیوند خیار برروی کدوحلوایی و هندوانه ابوجهل مورد بررسی قرارگرفت آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب کاملا تصادفی بروش پیوند اسکنه ای وپیوند حفره ای و پایه های کدوحلوایی و هندوانه ابوجهل در۶تکرار طرح ریزی گردید مقایسه میانگین ها درسطح ۵درصد آزمون دانکن انجا مشد صفات درصدگیرایی پیوند طول ساقه اصلی تعدادگل نر و ماده دراینآزمایش مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد پیوند اسکنه دارای بهترین و بیشترین گیرایی پیوند نسبت به سایرتیمارها بود همچنین کدوحلوایی نسبت به هندوانه ابوجهل نتایج بهتری را نشان داد بطورکلی با توجه به این نتایج این تحقیق می توان چنین استنباط کرد که تولید کنندگان میتوانند با استفاده ازپیوند زدن قدرت تولید بوته های پیوندی را افزایش داده و به عملکرد اقتصادی مطلوبی دست پیدا نمایند.