سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالقاسم حسن پور – استادیار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
عبدالرسول ذاکرین – استادیار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
اسماعیل خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
صدیقه اسدی زیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

هندوانه از گیاهان یکساله و از خانواده Cucurbitaceae می باشد جوانه زنی اولین مرحله نمو در گیاه است که یکی از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاهان و یک فرایند کلیدی در سبز شدن گیاه چه می باشد بطور کلی پرایمینگ بذر یکی از تکنیکهای بهبودی بذر است که می تواند باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی افزایش دامنه جوانه زدن بذرها در شرایط محیطی تنش زا از قبیل شوری ، دما و خشکی شود پس از طی مراحل شستشوی بذور توسط کلرید سدیم یک درصد و تیمار بذرها توسط پلی اتیلن گلیکول در چهار سطح شاهد ، ۲/۵ و ۳و۴ درصد و طول دوره پرایمینگ در سه سطح ۲۴ ، ۴۸ و ۷۲ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد انجام شد. پس از تمام مدت زمان پرایمینگ بذور با آب مقطر شستشو داده شدند و سپس محتوی رطوبتی بذور ۶ الی ۷ درصد کاهش داده شد. د ر نهایت بذورهرگروه جداگانه در پتری دیش های جدید برروی کاغذ صافی قرا رداده شد.