سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره محمدقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند
احمد قربانی – استادیار دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
احمد آریافر – استادیار گروه مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه بیرجند

چکیده:

معدنکاری مانند سایر فعالیت های صنعتی می تواند بر محیط زیست تآثیر منفی داشته باشد. استخراج و پردازش کانی، سنگ باطله و پساب های حاوی عناصر سمی تولید می کند که رها سازی این مواد در طبیعت خسارات زیست محیطی فراوانی را به بار می آورد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات زیست محیطی پساب کارخانه فرآوری معدن مس قلعه زری بر روی آلایندگی خاک منطقه ی متأثر از آن می باشد. بدین منظور یک نمونه از پساب کارخانه و سه نمونه از خاک منطقه در اعماق مختلف ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ متری برداشت و از جهت فلزات سنگین مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج آنالیز حاکی از غلظت بالای برخی عناصر نظیر سرب، روی، نقره و مس در پساب و خاک منطقه می باشد. جهت ارزیابی شدت آلودگی در این منطقه از شاخص غنی شدگی فلز و شاخص بار آلودگی برای نمونه های خاک و شاخص فلزی برای پساب بهره گرفته شده است. مقدار شاخص فلزی برای نمونه پساب موجود ۹۰۵۴/۵۳ بدست آمده است که مقدار بسیار بالایی است. در مورد نمونه های خاک نیز شاخص غنی شدگی فلز مقدار ۷۵/۵ برای عمق ۰/۵ متر، ۲۱۹/۲ برای عمق ۱ متر و ۲۶۶/۹ برای عمق ۱/۵ متر را نشان می دهد. شاخص بار آلودگی نیز برای سه نمونه خاک مقادیر بالای یک را نشان می دهد. با توجه به مقادیر بدست آمده آلایندگی خاک با افزایش عمق افزایش یافته است که این می تواند ناشی از تأثیر گذشت زمان و عوامل جوی بر روی تمرکز فلزات سنگین در اعماق باشد.