سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ وفایی – دانشجوی دوره دکتری تخصصی زمین شناسی رسوب شناسی , شرکت سهامی آب منطقه ای

چکیده:

یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه و پیشرفت , آب و پتانسیل های آبی است. نقش ارزنده این ماده حیاتی دررشد و تاثیر قابل توجه آن در زندگی بر کسی پوشیده نیست . اما همه آبها قابل استفاده نیستند. یکی از محدودیت های عمده استفاده از منابع آب مشکل کیفیت شیمیائی آبهاست. در این مقاله تاثیر پساب های ناشی از فعالیت کارخانه قند همدان بر روی ویژگی های هیدروشیمیایی آ ه بای زیرزمینی شرق دشت همدان- بهار با استفاده از مقایسه نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی نمونه های برداشت شده در اطراف کارخانه با میانگین نتایج حاصل از آنالیز نمونه های منابع انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که آبهای زیرزمینی شرق دشت همدان- بهار تحت تاثیر ویژگی های شیمیایی پسابهای صنعتی کارخانه تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است.