سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش جلوه های فرهنگی استان کردستان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید شریعتی – کارشناسی ارشد مدیریتمالی

چکیده:

واژه جهانی شدن در سالهای اخیر یکی از پرکاربردترین واژه های عرصه سیاستگذاری اقتصادی فرهنگی و سیاسی داخلی و بین المللی کشورها و نیز موضوع بحثهای آکادمیک و ژورنالیستی بوده است در ارتباط با پدیده فقو موضوعات جدی چندی در این حوزه مطرح می شود که پیامدهای جهانی شدن سازمان تجارت جهانی ، تهاجم فرهنگی، هویت فرهنگی، توانایی تولیدکالاها و خدمات فرهنگی و هنری و فرهنگ جهانی از اهم آنها می باشد که این مقاله مروری بر آنها خواهد داشت از سوی دیگر عدم پیوستن به فرایند جهانی شدن با توجه به انفجار اطلاعات از طریق تنوع ابزارهای ارتباطی و وفور شبکه های ماهواره ای و اینترنتی و نیز بازار توزیع CD های مختلف بصورت غیرمجاز که به راحتی قابل کنترل نیستند مشکلات فرهنگی و به تبع آن مشکلات اجتماعی را وسیع تر و پیچیده تر می کند که دراین صورت عدم الحاق به این فرایند در بلندمدت چندان ممکن به نظر نمی رسد. با توجه به وسعت و حساسیت موضوع مقاله با اتکا به اطلاعات حاصل از مطالعات مستقل قبلی که دراین زمینه محدودت از یکطرف علاوه برمروری که اشاره شد به مطالعه فرصتها و امکانات و از طرف دیگر به بررسی چالشها و تهدیدها جهانی شدن درحوزه فرهنگی می پردازد و دربخش پایانی به نتیجه گیری و ارایه پیشنهاداتی خواهد پرداخت