سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی کشاورزی حسن آباد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
قربانعلی دزواره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت م
جهانبخش بشیری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی

چکیده:

کشور ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک از نظر منابع آب در وضعیتی نامطلوب تر نسبت به متوسط دنیا است. پدیده تغییر اقلیم، وقوع خشکسالی های متناوب و طولانی و نوسانات زیاد آب و هوایی کمبود آب بویژه منابع آب سطحی را تشدید می کند بدین ترتیب منابع آب های زیرزمینی منبع مهمی جهت تامین آب مصرفی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و شرب مردم این مناطق می باشد. در سال های اخیر پدیده خشکسالی باعث کاهش شدید آب های سطحی در کشور شده واستفاده از آب های زیرزمینی افزایش یافته است. این امر با کاهش سطح آب در سفره های زیرزمینی، موجبات تغییر کیفیت منابع آب زیرزمینی را فراهم نموده است. وقوع خشکسالی های اخیر موجب تشدید افت سطح ایستایی سفره های آب زیرزمینی دشت قروه در سال های گذشته گردیده است.این تحقیق ابتدا به بررسی وضعیت زمین شناسی، هیدروژئولوژی و هیدرو ژئوشیمی منطقه قروه پرداخته و سپس تغییرات کیفی و کمی آب های زیرزمینی در اثر پدیده تغییر اقلیم در سال های اخیر را بررسی کرده و در نهایت نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش اثرات این پدیده را بیان می کند.