سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز کبریتی – دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
رحیم پیغان – دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهیدچمران
بابک محمدیان – دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهیدچمران

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین غلظت بهینه حمام نمک و بررسی علائم رفتاری و ضایعات بافتی ناشی از آن با شوری های مختلف ۴ ، ۸ ، ۱۶ ، ۲۴ و ۳۰ و ۳۶ گرم در لیتر بمدت ۱ ساعت برروی کلیه بچه ماهیان کپور نقره ای انجام پذیرفته است بدین منظور تعداد ۷۰ قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی ۰٫۱۷±۵۱٫۰۲ گرم و میانگین طول استاندارد ۱٫۱۴±۱۹٫۱۲ سانتی متر از مرکز تکثیر شهید ملکی اهواز تهیه گردید و در گروه های ۱۰ تایی به اکواریوم های ۱۰۰ لیتری با شوریهای مذکور انتقال داده شد یک گروه نیز در آب شرب بعنوا ن گروه شاهد باقی ماندند درطولمدت آزمیاش درصد تلفات و علائم رفتاری ثبت گردید. پس از حمام نمک جهت بررسی ضایعات بافتی و مشاهده میکروسکوپیک بخشی از بافت کلیه ماهیان جدا و پس از پایدارکردن بافت ها در فرمالین بافر بمدت ۲۴ ساعت مقاطع بافتی به ضخامت ۵ میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین – ائوزین رنگ امیزی گردیدند.