سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما توکلی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان پردیس
غلامرضا عزیزیان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرا

چکیده:

با توجه به نیاز فراوان مهندسین و طراحان سازه در مورد عملکرد بتن در شرایط محیطی مختلف، لازم است تا روش ها و فناوری های جدیدی در زمینه سازه و بتن، مورد بررسی قرار گیرد و با شرایط محیطی و مصالح ایران تطبیق داده شود.یکی از مهمترین عوامل خرابی بتن وا کنش های قلیایی سیلیسیی سنگدانه ها می باشد. در – این مقاله سنگدانهها از چند سد بتنی کشور انتحاب گردیده است. در ادامه آزمایش های استوانه سنگی، ملات منشوری تسریع شده و روش منشور بتنی تسریع شده بر روی نمونه هایسنگدانه انجام گرفته و از نتایج آزمایش ها برای ارائه راهکارهایی برای تأمین دوام بتن استفاده شده است .با توجه به آزمایش های انجام شده و نتایج حاصل از آن ها، به این نتیجه می رسیم که در بین این سه روش، روش ملات منشوری تسریع شده )با انتخاب معیار انبساط مناسب( مناسب ترین روش برای ارزیابی واکنش قلیائی کربناتی باشد