سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود بدیعی – کارشناسی ارشد
محمد همایون صدر – دانشیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، حافظ
شاهرخ شمس – دکتری

چکیده:

با توجه به اهمیت وقوع پدیده واماندگیStall) رفتار آیروالاستیک بال های انعطاف پذیر با نسبت منظری زیاد در حین نوسانات، در این مقاله با تصحیح الگوی آیرودینامیک خطی بر مبنای تابع وگنر، معادلات آیرودینامیک واماندگی استاتیکی در جریان تراکم ناپذیر به دست آمده و به کمک روابط غیرخطی سازه ای بر مبنای فرضیه تیرهای نازک، معادلات آیروالاستیک حا کم بر سیستم آیروالاستیک غیرخطی تشکیل و حل می شود. نتایج بدست آمده در مقایسه با مراجع از دقت خوبی برخوردار است. برای بال نمونه، نشان داده شده است که با فرض هندسه و استحکام ثابت بال و شکل ایرفویل متفاوت، دریک زاویه حمله واماندگی مشخص، سرعت آغاز ناپایداری بال به بیشترین مقدار خود خواهد رسید.