سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد باقر فرشینه عدل – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
امیر حسین ولایتی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این طرح در شهرستان اصفهان با ن پجاه کندوی زنبور عسل بومی ایرانی (Apis mellifera meda) در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت.در این تحقیق عملکرد پنج نوع کندوی جفتگیری که شامل کندوهای استاندارد چوبی، یونولیتی، پلاستیکی ، سه پروازه و چوبی کوچک بود با ده تکرار اندازه گیری و مورد بررسی آماری قرار گرفت. در این بررسی با توجه به متغیرهای نوع کندو و نوع پیوند به اثرات آنها در خصوصیات رشد مساحت نوزاد، میزان پذیرش لاروها ، اختلافات احتمالی حرارت درون کندوها، شروع فعالیت تخمریزی ملکه ها مورد بررسی قرار گرفت. از مهمترین نتایج تحقیق در خصوص اختلاف حرارت درون کند و ها می توان گفت کندوهای پلاستیکی با ۳۲٫۴ درجه سانتیگراد بیشترین دما و کندوهای استاندارد چوبی با ۳۰٫۲ درجه سان ی تگراد کمترین دمای درون کندوها را داشته اند که از نظر آماری اختلاف معنی داری داشته اند. (۰٫۰۵>P). در مورد خصوصیت فاصله بین تولد ملکه ها تا شروع تخمریزی (oviposition ) کندوهای کوچک چوبی طولانی ترین ۱۸٫۵ روز و کندوهای سه پروازه با ۱۵٫۴ روز کوتاهترین زمان را داشته اندکه این اختلاف از نظر آماری معنی دار بوده است (۰٫۰۵>P). در مورد خصوصیت میزان پذیرش شاخونها تیمارکندوهای یونولیتی، سه پروازه و چوبی کوچک نسبت به تیمار شاهد (کندوی استاندارد ) اختلاف معنی داری از خود نشان ندادند (۰٫۰۵<P)، در حالیکه تیمار کندوهای پلاستیکی اختلاف معنی داری از خود نشان داد.(۰٫۰۵>P)