سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین هادی کمرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمدرضا سهرابی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

به دلیل اینکه حجم زیادی از بتن را سنگدانه ها تشکیل داده ونقش اساسی در مقاومت بتن ایفا می کنند دراین مقاله به بررسی نقش دانه بندیدربتن پرمقاومت پرداخته می شود تولید بتن با مقاومت بالاتر با سنگدانه های مختلف امری امکان ناپذیر است اما برای رسیدن به طرح اختلاط بهینه و درواقع کاهش مواد افزودنی و یا حتی سیمانمستلزم توجه ویژه به ترکیب مصالح سنگی ودرصورت لزوم اصلاح سنگدان های مصرفی است دراین تحقیق از ۱۸ نمونه مکعبی ساخته شده از سنگدانه های کوارتزیت مطابق منحنی دانه بندی استاندارد ASTM C33 استفاده شدها ست که درآن پارامترهای عیار سیمان و نسبت آب به سیمان W/C و درصد میکروسیلیس ثابت می باشد براساس نتایج حاصله مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالاتر شدیدا تحت تاثیر مشخصات ذرات سنگدانه و دانه بندی آنها می باشد.