سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی خدایی – استاددانشگاه رازی کرمانشاه
جهانگیر شاهمرادی – دانشجوی دکتری شیمی کاربردی
مصطفی فیضی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این کار تحقیقاتی کاتالیستهای Fe-Mn/ZSM-5به روش تلقیح همزمان تهیه شده اند. میزان ونوع فلز بکاربرده شده به عنوان تقویت کننده یا ارتقاء دهنده از عوامل مهم و تاثیر گذار بر عملکرد کاتالیست ها می باشددر این مطالعات پس از تهیه کاتالیستFe-Mn/ZSM-5و بررسی میزان بهینه آهن ومنگنز ساپورت شده برروی پایهZSM-5اثر ارتقاء دهنده های مختلف شامل کلسیمCa)رویZn)پتاسیمK) مس Cu) و لانتانیومLa) بر روی عملکرد کاتالیست به منظور تولید اولفین های سبک در واکنش های فیشر- تروپش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مقدار ۲% وزنی از پتاسیم منجر به بهبود عملکرد کاتالیست برای تولید اولفین های سبک ( ۴۵٫۷ %) و افزایش درصد تبدیل گاز سنتز می شود.