سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز غریبی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
رضا کی پور – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
میثم همنی – شرکت برق منطقه ای استان سمنان

چکیده:

هدف این مقاله بررسی تاثیر جبران سازی سری رو ی افزایش قابلیت انتقال توان شبکه برق سمنان به منظور افزایش انتقال توان مازاد برمصرف شبکه برق خراسان به شبکه سراسری برای بهبود شرایط بهره برداری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه سراسری است شبیه سازی های این مقاله به کمک نرم افزار DIgSILENT انجام شده و نتایج آن دربخش سوم ارائه شده است.