سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی موذنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن(آلودگی محیط زیست
مصطفی زارعی – دانشگاه جامع علمی کاربردی بوشهر(شیلات

چکیده:

نای بند بعنوان اولین پارک ملی دریایی ایران با دارا بودن عرصه های طبیعی بسیار حساس مانند جنگلهای درختان مانگرو ،اجتماعات مرجانی و بسترهای علفهای دریایی و موجودات در خطرانقراض لاکپشتهای دریایی از  مهمترین مناطق دریایی ایران وسواحل خلیج فارس بشمار می آید.این پارک در معرض فشارهای گسترده صنایع مرتبط با پارس جنوبی می باشد وجود چند بارج مستعمل حاوی مواد نفتی(مازوت) در محدوده دریایی پارک و نشت مواد نفتی از آن یکی از ناگوارترین بحرانهای اخیر در پارک ومنطقه می باشد که طی مطالعه حاضر به بررسی ابعاد آن پرداخته شده است.این مطالعه از مردادماه ۸۸ تاآبان ۸۹ صورت پذیرفت .در این مطالعه میزان خشکیده شدن درختان حرا تاثیر مستقیم مواد نفتی برنهالهای یکساله ،بذر حرا،صدفها خرچنگها و مخدوش شدن جلوه های بصری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشاندهنده تاثیر مستقیم مواد نفتی بر نابودی% ۱۰۰ نهالهای یکساله و بذر درختان حرا،خشکیدن ۱۵ %درصدی درختان بالغ در معرض مستقیم مازوت ،و نکروز ۸۰ درصدی ریشه های هوایی درختان مانگرو در جنگل بیدخون شده است. علاوه بر آن میزان مازوت نشت یافته نیز محاسبه گردیده است