سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز گتمیری – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه قزوین
طلعت فروتن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

بخوبی مشخص است که پاسخ یک ساختگاه به تحریک لرزه ای بستگی به توپوگرافی محلی و مشخصات ژئوتکنیکی آن ساختگاه دارد بسیاری از ایین نامه های ساختمانی اثر رسوبات را به صورت یک بعدی درنظر گرفته اند در این حالت فقط اثر ماهیت و ضخامت رسوبات را در انتشار امواج می توان د رنظر گرفت درحالیکه این نتایج با نتایج حاصل ازمدلهای دو بعدی و سه بعدی مطابقت چندانی ندارند با توجه به اینکه در کارهای معمول مهندسی اثرات ترکیبی رسوبات و توپوگرافی در نظر گرفته نمی شود هدف ازارائه این مقاله تشخیص اثرات ترکیبی رسوبات و توپوگرافی و تعیین میزان تاثیر آن در پاسخ پیکربندی های دو بعدی می باشد.