سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررضا امامیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علیرضا امامیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمدرضا شیدایی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

دیوارهای برشی یکی از سیستمهای باربرجانبی میب ا شد که درسه دهه اخیر مورد توجه قرارگرفته و درچندین ساختمان مهم درجهان به کاررفته اند درمقاله حاضر رفتارسیستم دیواربرشی آلومینیومی یک دهانه یک طبقه تحت بارگذاری چرخه ای ارایه می گردد بدین منظور مدلهایی از این سیستم درنرم افزار المان محدود ABAQUS با درنظر گرفتن رفتارغیرخطی هندسیو مصالح ساخته شدند و مطالعه پارامتریکی برای بررسی اثرات نسبت لاغری بعنوان یکی از پارامترهای اساسی پانل برشی درمشخصه های رفتار لرزه ای نظیر مقاومت سختی شکل پذیری و رفتار هیسترزیس روی مدلها انجام شد نتایج مطالعات حاضر نشان میدهد که از ورق آلومینیومی بعنوان سیستم باربر جانبی درقاب با نسبت لاغری بیش از ۱۰۰ شکل پذیری سیستم را افزایش داده و آسیب دیدگی سازه ای را کاهش میدهد.