سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یونس اختیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

چکیده:

یکی از عوامل موفقیت سازمانها دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز می باشد. بادر نظر گرفتن اینکه حسابدار مغز متفکر سازمان می باشد، بنابراین اطلاعات مالی از مهمترین بخش اطلاعاتی تمامی سازمانها تلقی می گردد . لازمه کسب اطلاعات در هر بعد داشتن ابزار تهیه آن می باشد. در خصوص اطلاعات مالی سازمانها و شرکتها باید اقدام به تهیه نرم افزارهای مالی بنمایند ، که این نرم افزارها عمدتا به دو شکل در ایران در اختیار آنها قرار می گیرد. در شکل اول شرکتها و سازمانها از نرم افزارهای آماده شرکتهای تولید کننده نرم افزار استفاده می کنند ، و در شکل دوم سازمانها و شرکتها خود اقدام به تهیه نرم افزارهای مورد نیاز خود از طریق برنامه نویسان می نمایند. در صورتی که شکل دوم تهیه نرم افزارها به نحو مطلوب صورت گیرد نتایج بسیار مفید عاید سازمان مربوطه خواهد شد. مجموعه وسیع دانشگاه آزاد خود اقدام به تهیه نرم افزارهای مالی خود نموده است. در این تحقیق اثرات نرم افزارهای مالی موجود در دانشگاه آزاداسلامی بر استاندار سازی فرایندهای مالی و کیفیت گزارشگری مالی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. از بین مناطق دانشگاه آزاد منطقه ۲ و ۱۳ در سال ۱۳۹۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که نرم افزارهای مالی موجود در دانشگاه آزاداسلامی بر استاندارد سازی فرایندهای مالی و کیفیت گزارشگری مالی دانشگاه تاثیر گذار می باشد.