سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حسین پور پیا – کارشناسی ارشد
علی ورشویی تبریزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، گروه صنایع چوب و کاغذ
مجتبی سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس گروه صنایع چوب و کاغذ
پیام حسینی – مسئول واحد پژوهش و تحقیقات، گروه بتن و مصالح پیشرفته، پژوهشکده توسعه

چکیده:

بکارگیری الیاف طبیعی در حوزه های مختلف پژوهشهای نوین جایگاه ویژه ایی را به خود اختصاص داده است. یکی از این موارد، استفاده از آنها در ساخت کامپوزیتهای پایه سیمانی میباشد. الیاف طبیعی دارای انواع بسیار متنوعی می باشند که یکی از پر کاربردترین آنها الیاف کاغذی است که از فرایند شیمیایی سولفیت بدست می آید. این الیاف دارای مصارف متعددی است که از آن جمله، استفاده از این الیاف در ساخت فرآورده های سلولزی بهداشتی می باشد. بسیاری از کارخانه های تولید کننده فرآورده های سلولزی بهداشتی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب تنها از الیاف هایی با حداقل طول بیشتر از ۳۰۰۰ میکرون استفاده نموده و الیاف های ریزتر را به عنوان زائدات از چرخه تولید خارج مینمایند. در این پژوهش با بکارگیری این زائدات در ساختار مصالح پایه سیمانی (خمیر سیمان) در کنار نانوذرات سیلیس و مواد افزودنی شیمیایی فوق روان کننده، هدف ایجاد یک کامپوزیت سیمانی با مقاومت مکانیکی مناسب میباشد. در همین راستا با افزودن درصدهای مختلف وزنی الیاف سولفیت (۵، ۱۰ و ۱۵% نسبت به وزن مواد چسبنده) و مقادیر کم نانوذرات سیلیس (۰، ۰/۵ و ۱% ) در ساختار خمیر سیمان حاوی فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات، به بررسی خواص مکانیکی نمونه های خمیر سیمان از جمله مقاومتهای فشاری و خمشی در سنین ۷ و ۲۸ روزه پرداخته شده است. همچنین آزمایش تعیین چگالی نمونه های ساخته شده به منظور بررسی تغییرات وزنی کامپوزیت های پایه سیمانی دارای الیاف سولفیت و نانوذرات صورت پذیرفت. در نهایت جهت بررسی عملکرد ریزساختاری ترکیب الیاف سولفیت و نانوذرات سیلیس، آزمایش میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) در طرحهای مختلف انجام گرفت.