سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سلمان حنیفی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی ، زنجان – اعتمادیه – دانشگاه آزاد اسلام
امین نعیم آبادی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی ، زنجان – اعتمادیه – دانشگاه آزاد اسلام
محمدرضا عطرچیان – عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی ، زنجان – اعتما

چکیده:

شالوده هایSmooth با معادل هایی نظیر صاف، و یا هموار، در سطح مشترک خود با خاک زیرین، هیچ مقاومت برشی نداشته، در نتیجه به لحاظ فیزیکی همواره در محل تماسشان با خاک زیرین، حرکات و جابجایی های جانبی را، متحمل می شوند. عدم القای مقاومت برشی درسطح مشترک خاک و پی، علاوه بر فراهم آوردن امکان تغییر مکان افقی پی و یا خاک زیرین آن، موجب کاهش چشمگیر ظرفیت باربری در انواع پی های صاف به نسبت پی های زبر خواهد شد. در این مقاله سعی بر آن شده تا میزان کارایی الیاف پلیمریFRP در بهبود ظرفیت باربری پی های سطحی صاف، مورد بررسی قرار بگیرد. برای مدل سازی شالوده ی مسطح صاف از نرم افزار تفاضل محدودFLAC.2Dاستفاده شده است. با بررسی نقش پارامترهایی نظیر: تعداد لایه های الیافFRP و فاصله ی آن ها از یکدیگر نتایج جامعی حاصل شده اند.