سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد صادق روحانی منش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حمیدرضا مرادنژاد – کارشناس ارشد سازه،شرکت مهندسی و ساخت اسکان طرح پایدار

چکیده:

با توسعه روزافزون نرم افزارهای تحلیل سازه ها کاربرد روشهای تحلیل پیشرفته استاتیکی و دینامیکی در طراحی و ارزیابی سازه ها گسترش یافته است تمرکز اصلی در روش تحلیل استاتیکی غیرخطی متداول استفاده از مود اول به عنوان نماینده رفتا رسازه است بهگونه ای که فرض می شود پاسخ غیرخطی سازه تابعی از مود اول بوده و به صورت یکنواخت در ارتفاع سازه توزیع شده است درحالیکه این فرض در مواردی از جمله در ارتباط با سازه های بلندمرتبه که تاثیر مودهای بالا قابل توجه می باشد نادرست بوده و سبب شده است تا روش تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال MPA ارائه گردد دراین روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در هر مورد بصورت جداگانه انجام شده و سپس انواع مختلف پاسخ سازه در مودهای مختلف به روشهای مناسب اماری با یکدیگر ترکیب می شوند.