سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سودابه نجات دهکردی – کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم
فرزانه نجات دهکردی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن

چکیده:

منابع آبی، یکی از جاذبه های مهم گردشگری طبیعی محسوب می شوند. با افزایش رشد جمعیت و گسترش زندگی شهری نیاز به این ماده حیاتی آشکارتر شده و احداث سدها و بندهای متعدد ضرورت می یابد. سد سازه ای عظیم الجثه و پدیده ای تکنولوژیک می باشد و در مکان های خاصی احداث می گردد. که آن مکان ها دارای اهمیت ژئومورفولوژیکی می باشد و با توجه به درک عوامل تأثیر گذار زمین شناسی، ژئومورفولوژیکی، تاریخی و اجتماعی و … این سدها می توانند ارزش زیبا شناختی علمی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی- اقتصادی مکان را تحت تأثیر قرار دهد و عاملی در جهت جذب و یا دفع گردشگران طبیعی باشد. براساس چنین جایگاهی معرفی سدهای استان چهارمحال و بختیاری و ارائه صورت وضعیت توان های اکوتوریستی آنها قبل و بعد از احداث سد جزء اهداف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور ارزیابی اثرات سد بر توانمندی اکوتوریستی مناطقی که سد در آنجا احداث گردیده؛ از روش پرالونگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که احداث سد بر گردشگری طبیعی استان تا حدودی تأثیر نامطلوب دارد.