سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل عبداله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دا
محمدمهدی معینی – عضو هیأت علمی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه را
غلامعلی مقدم – اعضاء هیأت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

این تحقیق در واحد گاوداری ۱۲۰۰ راسی شرکت کشت و صنعت آذرنگین واقع در شهر خسروشهر استان آذربایجان شرقی به منظور بررسی اثرات تزریق ویتامین AD3E قبل از زایمان در گاو دوره اواخر آبستنی روی کاهش وقوع ورم پستان و غلظت سرمی کلسینم خون انجام شد. ۴۰ راس گاو شیری در سه هفته آخر آبستنی براساس تاریخ زایمان مورد انتظار ، به دو گروه ۲۰ راسی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان شاهد (contl) و گاوهای گروه دوم (Vit) از سه هفته قبل از زایش به مقدار ۲۰ سی سی ویتامین AD3E به ازای هر راس به صورت تزریق عضلانی دریافت کردند. در این تحقیق شیوع ورم پستان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نمونه های خون یک روز قبل از زایمان برای اندازه گیری غلظت های سرمی کلسیم و فسفر گرفته شد. استفاده از ویتامین اثر معنی داری (۰۵/۰>p) روی کاهش وقوع ورم پستان و بین غلظت سرمی کلسیم (۰۵/۰>p) داشت ولی اثر معنی داری روی غلظت سرمی فسفر نداشت.