سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا صیاد – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک
سیدعلی طیبی فرد –
کامران احمدی –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی امکان سنتز کامپوزیت های MoSi2-50%Vol WSi2وMoSi2-20% Vol WSi2 و MoSi2 به روش سنتز احتراقی پرداختیم برای این منظور دو مد مختلف روش SHS سنتز احتراقی یعنی مدانفجار حرارتی و مدانتشار موج را انتخاب کرده واثر این دو مد را بررویویژگیهای محصولنهایی بررسی کردیم نمونههای سنتز شده درمد انفجار حرارتی دارای دانسیته بالاتری نسبت به نمونههای سنتز شده درمدانتشار موج بودند همچنین مورفولوژی نمونه های سنتز شده درمدانتشار موج از دانه های ریز گرد و تقریبا هم اندازه تشکیل شده بود درحالیکه میکروساختار نمونه های سنتز شده درمد انفجاری حرارتی از دانه های بهم پیوسته و کشیده تشکیل شده بود.