سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین منتظری – دانشگاه شیراز
محمدمهدی علیشاهی – دانشگاه شیراز

چکیده:

جریان هوای حول استوانه دررژیم جریان زیربحرانی درعدد رینولدز حدود ۳۰۰۰ بهصورت عددی مدلسازی گشته است دراین مدلسازی از نرم افزار تجاری فلوئنت نسخه ۶/۳ استفاده شده است پس از بررسی مدلهای اغتشاشی مختلف مدل اغتشاشی مناسب به عنوان مدل دقیق و درعین حال کم هزینه انتخاب گشت درادامه با تغییر متدهای جداسازی عددی معادلات درزمان ومکان تاثیر این مدلها برجریان دیده شد برای هر متد علاوه کلیات شکل جریان صدای ناشی از برخورد جریان با استوانه نیز بوسیله روش انتشار صوت با استفاده از حل بسته معادله انتشار موج اندازه گیری گشت فرکانس غالب صدا دراین مساله نمایانگر فرکانس جدایش گردابه ها از پشت استوانه است مدلسازی مساله بصورت دوبعدی و سه بعدی انجام پذیرفت با استفاده از مدل اغتشاشی گردابه های بزرگ و همچنین نتایج تجربی موجود درمنابع صحت نتایج مورد اول رو به جلو خطای زیاد و متدهای درجه بالاتر نتیجه مشابه همدیگر را ارایه دادند.