سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رضا خواجه نایینی – شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف

چکیده:

پدیده گرم شدن تدریجی کره زمین به واسطه انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از مصرف سوخت های فسیلی، جهان را با یکی از مهم ترین چال شهای زیست محیطی مواجه کرده است. افزایش چشمگیر گاز د یاکسید کربن در جو کره زمین باعث بروز مشکلات متعددی همچون افزایش دمای کره زمین، خشکسالی و تغییرات ناگهانی آب و هوا شده است که پیش بینی می شود در صورت عدم جلوگیری از انتشار گاز دی اکسید کربن خطر بزرگی کره زمین را تهدید کند. از سویی با توجه به این که عمر برخی از مخازن نفتی کشور ما از نیمه گذشته، به منظور افزایش طول عمر و ازدیاد برداشت از آن ها روش های مختلفی ب هکار م یرود که یکی از این روش ها تزریق گازهای اسیدی در سازندهای زمین شناسی است که م یتواند گزینه ای ایمن و مؤثر در کاهش انتشار گازهای گلخان های از واحدهای شیری نسازی گاز طبیعی باشد و در نتیجه باعث کاهش اثرات مخرب زیست محیطی این نوع گازها شده و به توسعه صنایع نفت و گاز کشور کمک م یکند