سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدداود عباسی انارکلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوز
آیدین متین – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
سیده فاطمه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

اثرات مثبت سدها در توسعه و شکوفایی کشورها امری بدیهی می باشد، ولی در کنار این توسعه، در مواردی نیز ناهنجاریهای محیط زیستی شکل می گیرد که مشکلاتی را برای ساکنین مناطق اطراف سدها و رودخانه هایی که سد بر روی آن احداث شده است ایجاد می نماید. نمونه ای از این مشکلات رسوب گذاری در مخازن سدها می باشد که بسیاری از سدهای در حال بهره برداری با آن مواجه هستند. بررسی مقدار رسوب ورودی به سدها بیانگر این مطلب است که تخمین حجم رسوب در تعدادی از سدها کمتر از واقعیت امر می باشد که این مورد موجب کوتاهی عمر سدها می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات تخلیه رسوبات شسته شده از مخزن سد منجیل و تغییر فاکتورهای محیط زیستی و خسارت های جبران ناپذیر ناشی از آن بر رودخانه سفیدرود می باشد. طبق آمار و اطلاعات بدست آمده طی سال های آبی ۱۳۴۲-۱۳۴۱ لغایت سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۹ به جزئیات خسارات وارده به اکوسیستم شامل آبزیان و گیاهان پرداخته شده است و روند تغییرات در حجم رسوبات و تاثیر متقابل آن بر محیط زیست مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت، چالش ها و معضلات پیش رو شناسایی شده و جهت رفع نواقص موجود، راهکارهای مدیریتی در خصوص کاهش پیامدهای جبران ناپذیر محیط زیستی و جلوگیری از تغییرات اکولوژیکی محیط، ارائه گردیده است .