سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
روزبه ظهیری هاشمی – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
حسین جمشیدی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

پس از واقعه ۱۱ سپتامبر نگاه طراحان سازه به مقوله درنظر گرفتن بارگذاری های نادر و غیر معمول در طراحی ها دچار تحول اساسی گردید به گونه ای که اگر تا پیش از آن در نظر گرفتن بارگذاری هایی مانند بارهای انفجاری فقط در ساختمانهای با اهمیت بسیار زیاد و خاص مانند سازه های بلند و ساختمانهای شریانهای حیاتی صورت می گرفت، از آن پس تلاشها برای هرچه ایمن تر کردن سازه های متداول در برابر حمله های تروریستی و بویژه انفجار آغاز گردید. هدف اصلی در این مقاله آن است که اثرات استفاده از خاموت گذاری فشرده در یک قاب خمشی بتن آرمه را بعنوانراهکاری در بهبود عملکرد سازه تحت وقوع زلزله، در رفتار همان سازه تحت انفجار ارزیابی نمود. به عبارت دیگر به این پرسش پاسخ داد که آیا مقاوم سازی لرزه ای می تواند به مقاوم سازی انفجاری منجر گردد. برای این منظور با استفاده از نرم افزار تخصصیAUTODYNیک قاب خمشی بتن آرمه یک طبقه دارای یک دهانه تحت بارگذاری انفجاری تحلیل می گردد و اثرات الگوهای مختلف خاموت گذاری در رفتار انفجاری آن مورد بررسی قرار می گیرد