سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نظام صامعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، گروه مهندسی نساجی ( شیمی نساجی و علوم ا
امیرحسین اسفندیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، گروه مهندسی نساجی ( شیمی نساجی و
سید حسین امیرشاهی – دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده نساجی ، اصفهان ، ایران

چکیده:

در این تحقیق تاثیر متقابل آنزیم سلولاز و رنگهای راکتیو از نوع منو کلروتری آزین ، وینیل سولفون و دی کلرو تری آزین مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج نشان می دهند که پارچه های رنگ شده با هر یک از رنگهای راکتیو نسبت به پارچه های سفید از شدت هیدرولیز کمتری برخوردار می باشند . رنگهای راکتیو وینیل سولفون و منوکلرو تری آزین به ترتیب تاثیر کمی در فعالیت آنزیم سلولاز داشته اند . در ادامه این تحقیق امکان همزمان نمودن عملیات رنگرزی و هیدرولیز آنزیمی مورد مطالعه قرار گرفته است و مشاهده شده است که رنگهای راکتیو و آنزیم سلولاز هنگامی که به طور همزمان بکار می روند از فعالیت یکدیگر می کاهند. این مشاهدات بر اساس کاهش مقدار رنگ تثبیت شده از طریق اندازه گیری مقدار اختلاف رنگ ( ΔE ) بین دو نمونه ای که یکی از نمونه ها فقط رنگرزی و دیگری به طور همزمان رنگرزی و هیدرولیز شده است و همچنین بررسی کاهش وزن دو نمونه ای که یکی از نمونه ها فقط رنگرزی و دیگری به طور همزمان رنگرزی و هیدرولیز شده است بدست امده است . در ادامه این تحقیق با استفاده از روشهای کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و اسپکتروسکوپ ( FTIR) احتمال تشکیل کمپلکس بین رنگ راکتیو و آنزیم سلولاز هنگامی که بطور همزمان بکار می روند مورد مطالعه قرار گرفته است.