سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا اقاابراهیمی – عضو هیات علمی گروه قدرت ، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
محسن مظفری زاده – دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده:

توربین های بادی توان نوسانی پیوسته ای تولید می کنند که بخش عمده ای از آن به ورودی یعنی باد وابسته است. از آنجا که درصد تولید توان بادی به عنوان انرژی پاک و سازگار با محیط زیست روز به روز در دنیا بیشتر می شود، لازم است ابعاد مختلف این نوع توان الکتریکی تولیدی بررسی گردد. شبیه سازی باد به شکل سری زمانی و به صورت واقعی از کارهای مهمی استکه کمتر مورد توجه قرار می گیرد و معمولا تقریب زده می شود. مخصوصا پایه و اساس مطالعات دینامیکی و کیفیت توان این نوع شبیه سازی می باشد. در این مقاله اجزای مختلف باد و اثرات متقابل آن با دینامیکهای توربین بادی تشریح و در پایان مدلی برای شبیه سازی آن در نرم افزارMATLAB/Simulinkارائهمی گردد.