سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک شهنی دارابی – سازمان آب و برق خوزستان
سعید جلودار – سازمان آب و برق خوزستان
مژده مرادی –

چکیده:

عدم وجود سیستم مد کندانسور در نیروگاه دز باعث کاهش شدید تولید انرزی اکتیو گردیده است .این در حالی است که اگر الگوی واقعی مصرف مخصوص(میزان آب خارج شده از نیروگاه جهت تولید ی گ مگاواتساعت برق) درهر تراز بهره برداری رعایت می گردید،میزان تولید انرژی اکتیو به مراتب افزایش می یافت. نتیجه این امر کاهش درآمدهای نیروگاه دز بود .در نتیجه میزان درآمد حاصل از تولید انرژی راکتیو ، درمقایسه با درآمد شبیه سازی شده در صورت تولید انرزی اکتیو که تولید هدر رفته به حساب می آید ، به مراتب کمتر می باشد.همچنین هزینه های تعمیرات در این مدتبیش از ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می دهد .این امر ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین بازار برق را نشان می دهد.در این رابطه نیروگاههای کرخه و کارون سه نیز مورد بررسی قرار گرفته است