سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عادل رمضانی مقدم – کارشناسان علوم و صنایع غذایی
نرگس قاسمی میرزایی –
مبینا رمضانی –
فاطمه فاضلی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

فیلم های آنتی میکروبیال تهیه شده از حل شدن چیتوسان درمحلولهای اسید سیتریک و لاکتیک استیک فرمیک و هیدرکلریک بررسی شده است دردمای ۴۰ درجه یونها در دو گروه براساس اثرشان برروی ویسکوزیته درنسبت برش صفر درمحلولهای ۲ درصد اسید ارگانیک گروه بندی می شوند ومحلولهای کلرید و شیرات تولید شده با ویسکوزیته بسیار کمتر از فرمات استات و لاکتات دیده می شوند دردماهای بالاتر این تفاوت ها ناپدیده شده انرژیهای فعال سازی جریان ویسکوز شبیه بوده و بین ۴۰ و ۶۰ است فیلم های تهیه شده از این محلولها از نظر کشش برای مدل یانگ ارزیابی می شوند و از نظر عملکرد و طویل شدن درعملکرد و نقطه شکست هم ارزیابی می شوند فیلم های تهیه شده از اسید های هیدروکلریک فرمیک و استیک سخت و شکننده اند درحالیکه سونهای بدست آمده از اسیدهای استیک و لاکتی نرم بوده و میتوانند کش بیایند. همبستگی خوبی بین مدل یانگ و حجم یون دیده می شود خواص فیلم ضرورتا با حجم یون کنترل می شود نه با ارتباط متقابل این یون و مولکول ها نتایج نشان یمدهد که استات ماکسیسم حجم مولکولی را دارد و کشش فیلم به سرعت کاهش می یابد.