سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اصغر وطنی اسکویی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کمیل مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

خطوط لوله به علت انتقال نفت، گاز، آب و غیره در سطح وسیع کاربرد دارند و نامگذاری آنها تحت عنوان شریانهای حیاتی نشان از اهمیت فراوان این سیستم ها دارد خطوط لوله بهعلت گستردگی در پهنه وسیع جغرافیایی به همراه شرایط خاک متفاوت به ناچار در معرض خطرات لرزه ای متعددی نظیر برخورد گسل گسترش جانبی و انتشار امواج ناشی از زلزله قرار دارند لذا بررسی آنها تحت عوامل ناشی از زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است در میان این شریانهای حیاتی لوله های انتقال گاز از مهمترین حیاتی در زندگی شهری محسوب می شوند رفتار این لوله ها در زلزله های گذشته بیانگر آسیب پذیر بودنشان در برابر زلزله می ب اشد. لوله های انتقال گاز حاوی مواد اشتعال پذیر هست و اهمیت کنترل فشار درونی بسیار زیاد می باشد. سیستم تقابلی خاک – خط لوله از طریق عناصر محدود مدلسازی می شود که برای کرنش ها و جابجایی بزرگ رفتار مواد غیرخطی و شرایط خاص تماس و اصطکاک برای فصل مشترک خاک و لوله در نظر گرفته می شوند دراین مقاله بوسیله مدلهای اجزا محدود اثرات تغییرات فشار داخلی برروی تنشها و کرنشهای ایجاد شده در خطوط لوله و خاک احاطه کننده خط لوله بررسی و با یکدیگر مقایسه گردید.