سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر شاهی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان کرمان
سید حسین موسوی نیا – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

اثرات فرهنگی – ترویجی و اقتصادی – اجتماعی اجرای پروژه مشارکتی بادشکن بیولوژیک اطراف مزارع درمنطقه جازموریان کهنوج که از سال ۱۳۸۰ برای اولین بار شروع و ادامه یافته مورد ارزیابی قرارگرفته است عمده ترین اهداف مورد نظر دراین بررسی شامل: مشکلات اجرایی جهت انجام پروژه و میزان موفقیت مجریان ، تاثیر بادشکن در کیفیت و کمیت محصول ،تاثیر بادشکن در تعدیل شرایط زیستی و حفاظت اراضی از اثرات طوفان شن ، تاثیر فرههنگی ، ترویجی ، اقتصادی و اجتماعی برای بادشکن در اطراف مزارع ضرورت ادامه کمکهای دولتی جهت اجرای بادشکن و نحوه ادامه این کمکها دیدگاه مجریان درباره بهترین شیوه ادامه پروژه، نقطه ای محلی ، منطقه ای جهت حصول بهترین نتیجه جهت انجام بررسی ابتدا فرم نظر سنجی اماده گردید همچنین به جهت حصول نتیجه مناسب و نائل شدن به اهداف مورد نظر ضرورت داشت که نظرسنجی به صورت انتخابی صورتگیرد. دراین ارتباط تعداد ۲۲ نفر از مجریان که ۲ نفر از انها د راحداث بادشکن موفق نبوده اند در روستاهای کپری، بوئینگ و نازدشت جهت نظر سنجی انتخاب شدند.