سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیژن عسکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایرا
پوریا قره بگلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان،گروه علوم و صنایع غذایی، صوفیان، ایر
محمدرضا شریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،گروه علوم و صنایع غذایی، قوچان، ایرا
افشین رامبدسلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایرا

چکیده:

امروزه اثرات فراسودمند میکروارگانیسمهای پروبیوتیکی اثبات شده است. همچنین در بررسیهای زیادی گزارش شده است که بهترین مواد زمینه ای جهت رهایش پروبیوتیکها، فرآورده های لبنی تخمیری می باشند. به هر حال اخیرا چندین ماده خام بطور گسترده ای جهت تعیین اینکه آیا آنها سوبستراهای مناسبی جهت تولید میکروارگانیسمهای غیر لبنی پروبیوتیکی جدید می باشند یا خیر بررسی شده است و همچنین مشخص شده است که مواد غذایی سنتی تخمیری دارای میکروارگانیسمهای پروبیوتیکی فعال می باشند. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی کاربرد پروبیوتیکها در فرآورده های غیر لبنی سنتی و جدید دارای باکتریهای پروبیوتیک و ارائه نوشیدنی های فراسودمند از جودوسر با استفاده از کشتهای آغازگر پروبیوتیک و سوبسترای دانه کامل جودوسر بود. همچنین مشخصگردید که از غلات می توان به عنوان فرآورده های غذایی پروبیوتیکی جدید استفاده نمود. جو دوسر با دارا بودن مقادیر بالایی از فیبر محلول و نامحلول و به دلیل قابلیت بالای تخمیر این ترکیبات در استفاده از باکتریهای پروبیوتیک اسید لاکتیک بطور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است