سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

گلبهار گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسین لاری یزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مصطفی عبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

گیاهانی که به عنوان نباتات زینتی مورد توجه تولید کنندگان و پرورش دهندگان قرار می گیرند متعلق به دو گروه کاملاً مشخص هستند که یا گل های زیبا دارند و یا برگ های زیبایی دارند (حریری، ۱۳۶۶ ). استفاده از شیوه های نوین ازدیاد گیاهان مانند کشت بافت سبب کوتاه شدن چرخه های تکثیر گیاهان از جمله گیاهان زینتی شده است. با استفاده از تکنیک کشت بافت می توان شرایط بهینه رشد گیاهان را فراهم کرد. در پژوهش کنونی گیاه قرنفل( . Dianthus barbatus L ) تحت تیمارهای مختلف منیزیم سولفات MgSO4.7H2O شامل ۰، ۵/ ۰ ، ۵/ ۱ و ۲ برابر MS یا همان محیط کشت معروف Murashige و ۱۹۶۲) Skoog ) قرار گرفت.. جداکشت ها به صورت قطعات ۲ گرهی از گیاهان رشد یافته در محیط کشت MS تهیه شده و در محیط های تیماری مختلف با غلظت هورمونی در mgl-1 NAA 0/5 و ۱mgl -1 BAP قرار گرفتند. مدت تیمار دهی ۳۰ روز بود و گیاهان در قالب طرح تصادفی با ۵ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان قندهای محلول و نامحلول و در تیمارهای مختلف MgSO4.7H2O در سطح ۰۱ / ۰ معنی دار است