سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرانک کریمی راد – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
فرح فرخی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
امیر توکمه چی – گروه پاتوبیولوژی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات عصاره الکلی بره موم برهیستوپاتولوژی بافت طحال ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی بود برای این کار تعداد ۳۶۰ قطعه ماهی با میانگین وزنی ۳۰±۳ گرم از یکی از مزارع پرورشی ارومیه خریداری و به سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده ارتمیا دانشگاه ارومیه منتقل شد پس از طی دوره سازش ماهیان بصورت تصادفی به چهار گروه هرکدام با سه تکرا ر تقسیم شدند گروه اول بهعنوان شاهد فقط با غذای تجاری مکمل، اصفهان ، تغذیهشد ولی سه گروه دیگر به ترتیب عصاره الکلی بره موم را در سه سطح ۱ و ۵و ۱۰ درصد به همراه غذای تجاری دریافت کردند پرورش ماهیان در تانکهای ۳۰۰ لیتری پلی اتیلن انجام گرفت و درهر تانک ۳۰ قطعه ماهی نگهداری شد تغذیه ماهیان با استفاده از جداول استاندارد و چهار وعده در روز انجام شد. این ازمایش تا ۹۶ یاعت ادامه داشت پس از پایان دوره پرورش ۶ قطعه ماهی از هر تمیار انتخاب و بافتهای طحال آنها در فرمالین ۱۰% تثبیت گردید و پس از تهیه مقاطع ۵ میکرونبی لامهای مذکور با روش هماتوکسیلیین و ائوزین رنگ آمیزی شده و مورد مطالعه قرارگرفت.