سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرانک کریمی راد – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
فرخ فرخی – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
امیر توکمه چی – گروه پاتوبیولوژی پژوهشکده ارتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره الکلی بره موم بر هیستولوژی بافت کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی بود. برای این کار تعداد ۳۶۰ قطعه ماهی با میانگین وزنی ۳±۳۰ گرم یکی از مزارع پرورشی ارومیه خریداری و به سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده آرتمیا دانشگاه ارومیه منتقل شد پس از طی دوره سازش ماهیان بصورت تصادفی به چهار گروه هرکدام با سه تکرار تقسیم شدند. گروه اول به عنوان شاهد فقط با غذای تجارت مکمل، اصفهان تغذیه شد ولی سه گروه دیگر بهترتیب عصاره الکلی بره موم را در سه سطح ۱ ، ۵ و ۱۰ درصد به همراه غذای تجاری دریافت کردند. پرورش ماهیان در تانکهایی ۳۰۰ لیتری پلی اتیلن انجام گرفت و در هر تانک ۳۰ قطعه ماهی نگهداری شد. تغذیه ماهیان با استفاده از جداول استانداری و چهار وعده در روز انجام شد.