سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاجر صادقی لیمنجوب – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، ایران
مرتضی آذرگشب قره قشلاق – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران

چکیده:

گیاه Zosimia absinthifolia از تیره چتریان و علفی است. این گیاه از ارتفاعات شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل (جاده اسالم به خلخال) جمع آوری گردید و پس از خشک شدن در سایه حدود ۱۰۰ گرم از دانه خشک شده گیاه را پودر کرده و در مقدار کافی حلال آلی خیسانده شده، عصاره پس از تغلیظ آن در روتاری، عملیات ترانسفیکاسیون انجام داده و جسم بدست آمده کاملاً آبگیری شده و با GC-GC/MS آنالیز می شوند. در این تحقیق از موش های سوری ماده بالغ ۷-۱۰ هفته ای به وزن تقریبی ۲۵ تا ۳۰ گرم استفاده شد. موش ها پس از تهیه در قفس های مخصوص نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در شرایط استاندارد تحت مراقبت قرار گرفتند. ۳۰ موش سوری ماده ۱۰-۷ هفته ای به شش گروه ۵ تایی تقسیم شدند. برای هر باکتری ۱۵ عدد موش در سه گروه کنترل مثبت، کنترل منفی و گروه آزمایش درنظر گرفته شد. ابتدا به هر سه گروه یک میلی لیتر سوسپانسیون جداگانه باکتری های حاوی ۵x105cfu استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی به صورت داخل صفاقی تزریق شد و پس از گذشت ۲۴ ساعت به گروه مورد آزمایش ۰/۵ میلی لیتر عصاره های گیاه مورد نظر به طور جداگانه، به گروه کنترل منفی ۰/۵ میلی لیتر نرمال سالین استریل و به گروه کنترل مثبت ۰/۵ میلی لیتر آنتی بیوتیک به صورت داخل صفاقی تزریق گردید. از آن موشها به مدت ۷ شبانه روز در شرایط یکسان و با آب، غذا، تهویه و نور مناسب نگهداری می شوند. در روز هشتم موشها بی هوش و کشته شدند. سپس طحال موشها در شرایط استریل خارج و در فسفات بافر سالین استریل به مقدار ۵ میلی لیتر هموزنیزه شدند. از سوسپانسیون هموژنیزه طحالی بر روی محیط مولر هینتون آگار جهت رشد باکتری ها کشت و محیط های مذکور در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شدند. از محلول رویی طحال سانتریفیوژ شده رقت تهیه شده و به صورت پور پلیت کشت داده شد. نتایج این بررسی نشان داد که عصاره های متانولی و ابی، استخراج شده از گیاه زرک کوهی در مدل حیوانی دارای فعالیت ضد میکروبی و باکتری کشی خوبی روی استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی می باشد.